In gebruik name zandcementdekvloer

Als er goed gevloerd moet worden

In gebruik name zandcement dekvloer.

Het moment waarop een cementdekvloer of zandcement dekvloer in gebruik kan worden genomen of verder afgewerkt kan worden is voor een groot deel afhankelijk van;

1. De bereikte sterkte.

2. Het rest vochtgehalte en dus de droging snelheid.

Vloerenbedrijf Ber-Nie adviseert u comform de NEN 2721;2001 norm om de cementdekvloer de eerste 4 dagen niet te belasten of te belopen. De 5e tot en met de 7e dag kan de cementdekvloer worden belast met licht voetgangersverkeer. Vanaf de 7e  dag kan de cementdekvloer worden belast met lichte transportmiddelen en/of bouwwerkzaamheden. De boven aangegeven periode zijn indicatieve perioden en gelden bij een omgevingstemperatuur van 10 graden Celsius tot 20 graden Celsius. Bij hogere omgeving temperaturen zijn kortere perioden mogelijk. Bij lagere temperaturen is er meer tijd nodig voordat de vloer (gedeeltelijk) in gebruik kan worden genomen.

Een volledige belasting van de cementdekvloer door verkeer waarvoor de vloer is ontworpen is tenminste 70% van de vereiste druksterkte is bereikt. U dient minimaal rekening te houden met 28 dagen. Een en ander is echter dus afhankelijk van de klimatologische omstandigheden en van de voorgenomen of verwachte verkeersbelasting.

Kortom, de ingebruikname van de cementdekvloer hangt af van de twee bovengenoemde factoren.Deze factoren welk weer afhankelijk van o.a. het gekozen dekvloer-type (hechtende dekvloer, losliggende dekvloer of zwevende dekvloer) en van de verhardings- en drogingscondities ( temperatuur en luchtvochtigheid). Een hoge luchtvochtigheid is bevorderlijk voor het goed drogen en verkrijgen van een goede sterkte. Een vroegtijdige droging moet worden voorkomen. Wij adviseren u dan ook geen kachels of ontvochters te plaatsen voor het sneller laten drogen van de cementdekvloer en bij voorkeur de vloerverwarming niet binnen 28 dagen worden opgewarmd.

 

Afspraak maken

Interesse in één van onze diensten. Of gewoon een keer komen praten? Maak dan vrijblijvend een afspraak Afspraak maken of bel 010-5120415 / 06-29596950